Γνώρισε

Γνώρισε

Χελμός: Μάθε το βουνό μας μέσα από την επιστήμη και την κλιματική αλλαγή

Χελμός: Μάθε το βουνό μας μέσα από την επιστήμη και την κλιματική αλλαγή

Τι γνωρίζεις για την κλιματική αλλαγή; Πώς επηρεάζει τη ζωή μας στην Ελλάδα; Πώς η σύγχρονη έρευνα για την κλιματική αλλαγή επιδρά στην καθημερινότητα μας; Πώς οι αφηγήσεις του τόπου για το παρελθόν μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το παρόν και το μέλλον;

Τι γνωρίζεις για την κλιματική αλλαγή; Πώς επηρεάζει τη ζωή μας στην Ελλάδα; Πώς η σύγχρονη έρευνα για την κλιματική αλλαγή επιδρά στην καθημερινότητα μας; Πώς οι αφηγήσεις του τόπου για το παρελθόν μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το παρόν και το μέλλον;

Learn image
Learn image

Ο Χελμός - το βουνό μας

A new walking tour of Helmos image

Ένας εκπαιδευτικός περίπατος για να ενημερωθείς για τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την κλιματική αλλαγή, αλλά και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τις ζωές των κατοίκων της περιοχής του Χελμού.

The research station

O ερευνητικός σταθμός τον οποίο λειτουργεί το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην κορυφή του Χελμού (2340m) αποτελεί το κέντρο δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Citizen Scientists image

Δημιουργούμε μια τοπική ομάδα με πολίτες-επιστήμονες. Μαζί θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα με την υποστήριξη ερευνητών του Δημόκριτου.

Η ομάδα μας

To πρόγραμμα "Χάκαρε την Κλιματική Αλλαγή στο Χελμό" είναι μια συνεργασία μεταξύ της DISSCO Dissemination - Science - Communication, που ειδικεύεται στην επικοινωνία της επιστήμης, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος , του μεγαλύτερου διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας και του Ινστιτούτου Κοινός Τόποs (ΙΚΤ).

Our team image
Our vision image

Το όραμά μας

Το έργο υλοποιείται μέσα από πέντε στάδια και αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια βιώσιμη δράση για την περιοχή του Χελμού.

1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ: Πώς η κλιματική αλλαγή συνδέεται με την κοινωνικοοικονομική ζωή στα Καλάβρυτα.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο Χελμό και στην Ελλάδα γενικότερα.

Αυτά τα δύο στάδια θα δημιουργήσουν το περιεχόμενο του περιπάτου μας.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Δράσεις επικοινωνίας για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από τον εκπαιδευτικό περίπατο και της δράσης με τους πολίτες επιστήμονες.

4. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: Αξιολογούμε τι μάθαμε από τη διαδικασία και τι πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν τουριστικές δράσεις.

5. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Παρέχουμε στους κατοίκους της περιοχής τα εργαλεία και τις μεθόδους που αναπτύξαμε προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω αυτές τις δράσεις.